VNK

VNK

De Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) heeft als doel de ontwikkeling en bevordering van (de kwaliteit) van een geïntegreerd aanbod van opvang en onderwijs, gericht op het ontwikkelen van een rijk ontwikkelklimaat voor kinderen van 0-13 jaar in Nederland. Dit vanuit één gefuseerde bestuurlijke organisatie. Daarnaast richten wij ons op de behartiging van de collectieve belangen van haar leden alsmede wat daartoe nuttig of nodig kan zijn.

https://netwerkkindcentra.nl/