Wet- en regelgeving

Pedagogiek
Lector-Maike-Kooijmans:-‘Stop-met-dat-toetssysteem’

Lector Maike Kooijmans: ‘Stop met dat toetssysteem’

We zijn doorgeslagen naar een prestatiesamenleving. We moeten af van de focus op cognitieve vaardigheden maar kijken naar de brede talenten van kinderen. En dat betekent een fundamenteel andere inrichting van het onderwijs en stoppen met de cito-toets. Dat is de overtuiging van Maike Kooijmans, lector Opvoeden voor de Toekomst aan de Fontys Hogeschool.

Welke informatie mag je overdragen tussen bso en school?

Sinds mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt eisen aan hoe organisaties met persoonsgegevens omgaan, bijvoorbeeld bij het uitwisselen van deze gegevens met een andere organisatie. In de praktijk leidt dit regelmatig tot onduidelijkheid over wat er wel en niet mag worden uitgewisseld.

College Rechten van de Mens pleit voor inclusieve kinderopvang

Het College voor de Rechten van de Mens (College) doet een oproep aan het (toekomstige) kabinet om beleid te ontwikkelen voor inclusieve kinderopvang. Inclusieve kinderopvang, waar ook kinderen met een beperking heen kunnen, is onvoldoende geregeld in wetgeving en beleid, stelt het College.
blog-jolanda-rikers-bemoeizucht

Blog Jolanda Rikers – Regeldwang

De kinderopvang gaat gebukt onder de controledwang van de overheid. En daar heb je in samenwerking met scholen ook last van. Zoals de regel dat iedereen die zich meer dan een half uur per drie maanden vertoont op de kinderopvanggroep, moet worden ingeschreven in het Personenregister. En niet alle leerkrachten zitten daarop te wachten.
Wet- en regelgeving
Informatie-uitwisseling-tussen-opvang,-bso-en-school:-wat-mag-wel-en-niet?

Informatie-uitwisseling tussen bso, opvang en school: wat mag wel en niet?

Tussen bso en de basisschool vindt vaak informatie-uitwisseling plaats. Ook tussen kinderopvang en basisschool is er vaak een overdracht. Scholen onderschrijven dat dit essentieel is voor de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn. Maar het is nog onvoldoende duidelijk wat er wel en niet mag op basis van de AVG. Daarom deze handreiking.
Wet- en regelgeving
Flexibele-schoolvakanties-onderdeel-van-totaalpakket

Flexibele schoolvakanties ‘onderdeel van totaalpakket’

In deze video vertelt Misja van Herp, directeur van IKC Van Kampen in Vlaardingen, hoe dit kindcentrum gebruik maakt van de mogelijkheid om ouders de schoolvakanties in afwijkende weken op te laten nemen. Deze flexibiliteit past binnen de huidige wet- en regelgeving. Per jaar kunnen er drie weken op een ander moment opgenomen worden.

Een nieuw IKC, maar wie wordt de eigenaar van het gebouw?

Wettelijk kader Ze discussiëren over het primaire proces en het delen van ruimte. Daarnaast hebben ze het over onderwerpen als onderhoud, energietransitie, risico, leegstand en waardeontwikkeling. De moeilijkheid zit hem in de wettelijke kaders, ingewikkelde onderlinge verhoudingen en de opdracht van gemeentelijke afdelingen. Buitenland Private belegger Marc van Leent legt uit: “Terwijl in alle sectoren […]
Wet- en regelgeving
Dit-is-wat-je-moet-weten-over-het-testbeleid

Dit is wat je moet weten over het testbeleid

De coronamaatregelen zijn continu in ontwikkeling en veranderen met regelmaat. Soms kun je door de bomen het bos niet meer zien: wat moet je als professional in de kinderopvang doen bij klachten? Welke regels gelden er? Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) zet alles overzichtelijk op een rij.
Wet- en regelgeving
onderwijs, schoolklas

90 procent van de ouders wil maximum aantal leerlingen per klas

90 procent van de ouders wil een maximum aan het aantal leerlingen in de klas. En 55 procent is voorstander van gratis kinderopvang voor vier dagen in de week. Dat blijkt uit een onderzoek van Voor Werkende Ouders.
Wet- en regelgeving

Blog Job van Velsen – Is het vijf voor twaalf?

Zet de radio aan, lees de kranten, en schrik niet als je je laptop openslaat of de televisie aanzet. Jesse, Sigrid, Mark, Wopke, geen ontkomen aan. De goede lezer weet dat ook Zosja meedeed aan de verkiezingen. We hadden erg leuke en open gesprekken met Tweede Kamerleden van de diverse partijen.

Over wet- en regelgeving

BTW

Vele IKC’s klagen over de belemmeringen die de wet- en regelgeving veroorzaken. De voorlopers in IKC-land gaan op creatieve wijze om met de verschillende wet- en regelgeving voor primair onderwijs en kinderopvang en moeten soms buiten de lijntjes kleuren om het voor elkaar te krijgen.

Lees meer

Ook de verschillende cao’s en regelingen rondom BTW maken het lastig om goed samen te werken. Integrale organisaties voor kinderopvang en onderwijs moeten ook twee werkmaatschappijen in stand houden om de financieringsstromen te scheiden.