Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving
patrick-banis-beter-loopbaanperspectief-voor-medewerkersPatrick Banis: ‘Beter loopbaanperspectief voor medewerkers’Nederland telt inmiddels duizenden brede scholen en IKC’s en allemaal lopen ze tegen hetzelfde aan. De obstakels in regelgeving maken combibanen ingewikkeld en beperken groeikansen. PACT voor Kindcentra presenteert daarom een rol- en ontwikkelmodel dat pedagogisch professionals interessante carrièrekansen biedt. Patrick Banis, bestuurslid van het Kinderopvangfonds, legt uit waarom dit belangrijk is. ‘Mijn ideaal? Eén cao voor IKC’s.’
Wet- en regelgeving

Beslisboom: nieuwe versie met regels terugkeer vakantie

In de kinderopvang en op de scholen gelden nog steeds coronamaatregelen waarvoor de beslisboom kan worden gebruikt. In de nieuwe versie zijn onder meer de regels te vinden over terugkeer na vakantie.
geen-kleutertoetsen

Observeren is over één jaar het nieuwe ‘kleutertoetsen’

Kleutertoetsen zouden eigenlijk per 1 januari van dit jaar al afgeschaft zijn, maar de termijn is verlengd: nog één jaar mogen scholen gebruik maken van kleutertoetsen. Vanaf augustus 2022 is de kleutertoets dan echt verleden tijd. 

PO-Raad: ‘Geef integrale kindcentra wettelijk bestaansrecht’

Zorg dat alle kinderen van 0-4 jaar minimaal twee dagen per week naar de kinderopvang kunnen en maak naschoolse activiteiten voor álle kinderen van 4-13 jaar minimaal twee dagen per week toegankelijk, óók als ouders niet werken. ‘Het is nu tijd om door te pakken’, aldus Anko van Hoepen, vicevoorzitter en portefeuillehouder IKC-ontwikkeling binnen de PO-raad. 

BMK: ‘Verbreden van toegankelijkheid kinderopvang zorgt voor kwaliteitsimpuls bso’

De BMK en PO-Raad zijn positief over de toekomstvisie op integrale voorzieningen van 0-13 jaar. En het verbreden van de toegankelijkheid van de kinderopvang zorgt ook voor een kwaliteitsimpuls voor de bso, vinden ze:
Pedagogiek
Lector-Maike-Kooijmans:-‘Stop-met-dat-toetssysteem’

Lector Maike Kooijmans: ‘Stop met dat toetssysteem’

We zijn doorgeslagen naar een prestatiesamenleving. We moeten af van de focus op cognitieve vaardigheden maar kijken naar de brede talenten van kinderen. En dat betekent een fundamenteel andere inrichting van het onderwijs en stoppen met de cito-toets. Dat is de overtuiging van Maike Kooijmans, lector Opvoeden voor de Toekomst aan de Fontys Hogeschool.

Welke informatie mag je overdragen tussen bso en school?

Sinds mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt eisen aan hoe organisaties met persoonsgegevens omgaan, bijvoorbeeld bij het uitwisselen van deze gegevens met een andere organisatie. In de praktijk leidt dit regelmatig tot onduidelijkheid over wat er wel en niet mag worden uitgewisseld.

College Rechten van de Mens pleit voor inclusieve kinderopvang

Het College voor de Rechten van de Mens (College) doet een oproep aan het (toekomstige) kabinet om beleid te ontwikkelen voor inclusieve kinderopvang. Inclusieve kinderopvang, waar ook kinderen met een beperking heen kunnen, is onvoldoende geregeld in wetgeving en beleid, stelt het College.
blog-jolanda-rikers-

Blog Jolanda Rikers – Regeldwang

De kinderopvang gaat gebukt onder de controledwang van de overheid. En daar heb je in samenwerking met scholen ook last van. Zoals de regel dat iedereen die zich meer dan een half uur per drie maanden vertoont op de kinderopvanggroep, moet worden ingeschreven in het Personenregister. En niet alle leerkrachten zitten daarop te wachten.
Wet- en regelgeving
Informatie-uitwisseling-tussen-opvang,-bso-en-school:-wat-mag-wel-en-niet?

Informatie-uitwisseling tussen bso, opvang en school: wat mag wel en niet?

Tussen bso en de basisschool vindt vaak informatie-uitwisseling plaats. Ook tussen kinderopvang en basisschool is er vaak een overdracht. Scholen onderschrijven dat dit essentieel is voor de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn. Maar het is nog onvoldoende duidelijk wat er wel en niet mag op basis van de AVG. Daarom deze handreiking.

Over wet- en regelgeving

BTW

Vele IKC’s klagen over de belemmeringen die de wet- en regelgeving veroorzaken. De voorlopers in IKC-land gaan op creatieve wijze om met de verschillende wet- en regelgeving voor primair onderwijs en kinderopvang en moeten soms buiten de lijntjes kleuren om het voor elkaar te krijgen.

Lees meer

Ook de verschillende cao’s en regelingen rondom BTW maken het lastig om goed samen te werken. Integrale organisaties voor kinderopvang en onderwijs moeten ook twee werkmaatschappijen in stand houden om de financieringsstromen te scheiden.