Ouders

Ouders
micha-de-winter-kinderen-hebben-belang-bij-samenwerking-tussen-ouders-en-professionals

Micha de Winter: ‘Kinderen hebben belang bij samenwerking tussen ouders en…

Opvoeden lijkt een privé-project van ouders geworden. Ze willen veelal niet dat anderen zich ermee bemoeien. Emeritus hoogleraar pedagogiek Micha de Winter noemt dit een laatste taboe: ‘Kinderen hebben belang bij een coherente samenhang van de diverse relaties om hen heen.'
Ouders
ouders-eensgezind-over-maximale-klassengrootte-in-het-basisonderwijs

Ouders eensgezind: de klassen moeten kleiner

Uit de resultaten van Kieswijs Ouders blijkt dat 91 procent van de ouders de klassengrootte wil inperken. Ruim 46 duizend ouders beoordeelden de stellingen in de kieswijzer van Ouders & Onderwijs en Stichting voor Werkende Ouders. De stemmers blijken het meest eensgezind over het stellen van een maximum aan klassengrootte. Kieswijs Ouders heeft vandaag een 'spiekbriefje voor de formatie' gepubliceerd.
Onderzoek
ouders-zien-media-als-hulpmiddel-maar-liever-niet-voor-onderwijs

Kwart van ouders negatief over effect media op online onderwijs

Ouders zijn milder gaan denken over het effect van media op kinderen van 0 tot en met 6 jaar. Ze zien media als hulpmiddel om het kind bezig te houden. Daarentegen zijn ouders minder positief over het effect van media in relatie tot online onderwijs, zo blijkt uit het Iene Miene Media onderzoek dat gister gepubliceerd werd.
Onderzoek

It takes a village: hoop en perspectief

(Brede) scholen, IKC of kindcentra functioneren vaak als maatschappelijk hart in een wijk of dorp. Keer op keer blijkt dat een sterke ‘village’ een positieve invloed op kinderen heeft. Job van Velsen had recent een aantal inspirerende en hoopvolle ‘ontmoetingen’. Alle drie de ontmoetingen hadden op de één of andere manier betrekking op dat oude gezegde ‘It takes a village to raise a child’.

Ouders willen betere aansluiting tussen opvang en school

Ruim de helft van de ouders zou graag zien dat de kinderopvang en het basisonderwijs nog beter op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld door opvang en onderwijs in hetzelfde gebouw. Ook vinden zij dat de financiering van de dagopvang en buitenschoolse opvang minder ingewikkeld moet.
Ouders

Kindcentra: It takes a village to raise a child

Samenwerken is soms één stap vooruit en twee stappen terug. Maar het is wel de basis voor succes van ieder kindcentrum. Dit is de vierde en laatste van een reeks artikelen waarin adviseur Job van Velsen praktische en oplossingsgerichte ervaringen uit de dagelijkse praktijk van kindcentra deelt.
Onderzoek
micha-de-winter-kinderen-hebben-belang-bij-samenwerking-tussen-ouders-en-professionals

Kinderen en ouders tevreden over IKC

Directies en teams van IKC’s zijn enthousiast over hun manier van werken, bleek uit eerder onderzoek. Maar hoe zit het met kinderen en ouders? Om daar achter te komen is kwalitatief onderzoek gedaan bij kinderen en ouders van vier koplopers die terugkijken op hun ervaringen op het IKC.
Samenwerkingsvormen

Medezeggenschap regelen binnen een IKC

Medezeggenschap is op scholen en in de kinderopvang verschillend geregeld. Hoe organiseer je dat binnen een IKC? Bij UN1EK, een organisatie voor kinderopvang en onderwijs, hebben ze er ervaring mee. Adviseur Cynthia Roos heeft de medezeggenschap helpen opzetten. Bestuurder Rien Wiegeraad vertelt hoe dit in de praktijk werkt.

Over ouders

Medezeggenschap

Primair onderwijs en kinderopvang hebben ieder hun eigen gremia en methodes om de betrokkenheid van ouders te regelen. Medezeggenschap in een IKC is een uitdaging.

Lees meer

In een integrale organisatie wordt daarom vaak een IKC-raad opgericht waarbij de verschillende vormen van inspraak van ouders in onderwijs en kinderopvang geformaliseerd worden.