Samenwerkingsvormen

Zo-investeert-Combiwel-voor-kinderen-in-ikc-ontwikkeling

Zo investeert Combiwel voor Kinderen in IKC-ontwikkeling

De kinderopvangorganisatie Combiwel voor Kinderen zet sterk in op IKC-ontwikkeling. Deze Amsterdamse organisatie - sterk in voorschoolprogramma’s - ziet in een IKC de mogelijkheid om deze pedagogische kennis en ervaring uit te breiden naar kinderen tot 13 jaar. Door interne bedrijfsprocessen efficiënter in te richten, kan geïnvesteerd worden in intensieve samenwerking binnen de IKC’s. Directeur Bjørn Huysman beschrijft in dit artikel hoe Combiwel voor Kinderen dit aanpakt. 
de-ikc-professional-van-de-toekomst

Handreiking inzet bso-medewerkers in de klas opgesteld

Om het onderwijs te ontlasten en te verrijken zou een structurele inzet van buitenschoolse opvang-medewerkers binnen het onderwijs uitgewerkt kunnen worden. Dat was een idee van de brancheorganisaties BK, BMK en BOinK. Inmiddels is er een handreiking.
Samenwerkingsvormen
rianne-vons

Blog Rianne Vons – Kan het IKC-bordje aan de muur?

Integrale Kindcentra, wat is het toch een mooie ontwikkeling in onderwijs en kinderopvangland. Even googelen en je ziet en leest prachtige inspirerende voorbeelden. Geweldig hoe het sommige organisaties lukt om opvang en onderwijs te vervlechten en nieuwe inspirerende opvang-onderwijs concepten en inclusieve organisaties te realiseren. Aan de andere kant ken ik ook locaties en organisaties die van IKC’s spreken terwijl er in mijn ogen niet zoveel bijzondere zaken geregeld zijn.
Samenwerkingsvormen

Aftrap Expeditie Veerkracht op 17 mei

Op maandag 17 mei is de start van Expeditie Veerkracht. Dit gaat over het effect van stress op kinderen en de belangrijke rol van school en bso in het versterken van veerkracht bij kinderen. https://www.kinderopvangtotaal.nl/aftrap-expeditie-veerkracht-op-17-mei/
afspraken-en-visie-verankeren-in-een-ikc

Afspraken en visie verankeren in een IKC

Samenwerking binnen een IKC moet worden vastgelegd. Maar wat en hoe? Volgens Job van Velsen is het belangrijk om afspraken vast te leggen en goed na te leven. Maar minstens even belangrijk: de visie moet genesteld zijn in de genen van alle medewerkers èn ouders. 
Samenwerkingsvormen

Van liefdadigheidsvoorziening naar basisvoorziening

De kinderopvang op Bonaire werd opgericht vanuit liefdadigheid. Anno 2021 is Bonaire hard op weg om alle zes de basisscholen om te vormen tot brede scholen en IKC’s, waarin de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen centraal staat. Zosja sprak met gedeputeerde Nina den Heyer.
Samenwerkingsvormen
kind-kan-altijd-terecht-bij-de-centrumcoach-op-skoatterwiis

Kind kan altijd terecht bij centrumcoach op Skoatterwiis

De centrumcoach ondersteunt kinderen op het kindcentrum en hun ouders in de opvoeding. Door dagelijks aanwezig te zijn kunnen intensieve contacten worden opgebouwd met het kind en zijn opvang- onderwijs- en gezinssysteem. Daarnaast zijn de lijnen naar andere (zorg)professionals kort. De centrumcoach heeft hierbij een coördinerende rol. Aanspreekpunt In het kindcentrum werken onderwijs, kinderopvang en […]
bmk-voorzitter-loes-ypma-warm-voorstander-ikc-maar-wel-keuzevrijheid

BMK-voorzitter Loes Ypma: warm voorstander IKC maar wel keuzevrijheid

Loes Ypma pleit als voorzitter van de BMK voor een stapsgewijze verschuiving naar een nieuw kinderopvangstelsel: 'Geef eerst alle kinderen van 0 - 12 jaar twee dagen toegangsrecht'. Daarbij is het voor de BMK belangrijk dat diversiteit in pedagogische voorzieningen behouden blijft.

Onderwijs en opvang werken samen in IKC Tuindorp

De coronacrisis gaf op veel plekken in het land problemen in de samenwerking tussen kinderopvang en basisscholen. Bij IKC Tuindorp in Amsterdam-Noord ging dat anders. ‘We hadden zo’n zestig kinderen in de noodopvang, en dat ging eigenlijk heel soepel, gezien de omstandigheden. Je bent betrokken bij elkaar en je weet elkaar snel te vinden.’
Aansprekende voorbeelden

Zo werkt Curaçao aan brede scholen

Zes scholen en kindcentra op Curaçao zijn met een pilot gestart om samen brede scholen te vormen, met een doorgaande ontwikkelingslijn vanaf voorschoolse educatie, basisonderwijs (funderend onderwijs) tot naschoolse educatie. Hoe gaat dit in z’n werk? Dit is deel 1 van een serie over brede scholen in Caribisch Nederland.

Over samenwerkingsvormen

Vaak is een IKC een multifunctioneel gebouw met verschillende gebruikers in het pand die soms ruimtes delen en daar afspraken over maken. Wat vaker voorkomt: een kinderopvangorganisatie en een school onder één dak die min of meer samenwerken en een doorgaande lijn willen creëren.

Lees meer

Voor het realiseren van een IKC kan er worden samengewerkt met verschillende partijen. Kinderopvang, onderwijs, speciaal onderwijs, welzijn, peuteropvang, er is van alles mogelijk.