Personeel

Personeel
job

Blog Job van Velsen – De verbindende rol van professionals

Ik was uitgenodigd om een inspirerende lezing te verzorgen voor een inclusief en veelzijdig team van professionals: onderwijs, kinderopvang, peuteropvang en welzijn. Superleuk natuurlijk en altijd weer een hele eer om aan zo’n dag een bijdrage te mogen leveren. In de wijk waar het kindcentrum staat, zo hoor ik later, speelt meer dan elders in […]
Pedagogiek
onderzoekend-leren-in-de-klas-en-op-de-bso

Onderzoekend leren in de klas en op de bso

Kinderen voorbereiden op hun toekomst: daar hoort een onderzoekende houding bij. Ontdekkend leren doe je niet alleen op school, maar ook op de bso. Veel leerkrachten en pedagogisch medewerkers zien techniek als iets moeilijks. Gelukkig kun je het net zo moeilijk maken als je zelf wil. ‘Stap vooral over die drempel.’
IKC Borgman

Serie Job zoekt ze op: de opbrengsten van werken aan vertrouwen

In de serie Job zoekt ze op gaat Job van Velsen op zoek naar verborgen schatten: IKC’s die wellicht een wiel hebben uitgevonden en dat willen delen met lezers van Zosja. Wat zijn opbrengsten, valkuilen en oplossingen die gevonden zijn? Spelen er ook kwesties? Job zoekt ze op en legt ze vast. Deze keer: IKC Borgman Oosterpark in Groningen.
Samenwerkingsvormen
speelleerschool-in-een-limburgse-dorpskern-de-kracht-van-kleinschaligheid

Speelleerschool in Limburgse dorpskern: de kracht van kleinschaligheid

Een speelleerschool voor 2- tot 6-jarigen draaien met één pedagogisch medewerker, één leerkracht, een onderwijsondersteuner en een vrijwilliger: dat is wat ze in Rothem vanaf dit najaar gaan doen. Een interview over het starten van een verregaande samenwerking in een kleine dorpskern. Het doel: het behouden van faciliteiten voor inwoners én het bieden van een sterke start voor kinderen.
Onderzoek

Afgestudeerde ad-PEP’ers nauwelijks werkzaam in combifuncties

De ad-opleiding PEP, voorheen PPKE, is een tweejarige hbo-opleiding voor functies en rollen binnen het onderwijs en kinderopvang. Professionals voor de toekomst die in staat zijn bruggen te slaan tussen sectoren onderwijs, opvang, welzijn en jeugdhulp. PACT en Hogeschool KPZ hebben onderzocht of de studenten daadwerkelijk worden ingezet in nieuwe interprofessionele beroepsrollen. 
Personeel
blosse-pakt-personeelstekort-aan-met-opleiding-voor-medewerker-kindcentrum

Blosse pakt personeelstekort aan met nieuwe opleiding: Medewerker kindcentrum

In februari 2022 start de opleiding medewerker Kindcentrum, een initiatief van Blosse en Horizon Opleidingen. En de animo? Die is enorm. 'Er zijn best wat mensen in de arbeidsmarkt die in het verleden andere keuzes hebben gemaakt, die nu heel graag in de kinderopvang of het onderwijs willen werken. Daar moet je op inspelen, zij zijn interessant voor onze branche.’
Personeel
Els Baauw

Blog Els Baauw: Never waste a good crisis

Ook wij ontkwamen niet aan het corona-spook. Zowel de voorschool als de scholen in Scola kregen te maken met zieke medewerkers. De samenwerking tussen de scholen kwam goed op gang. Maar het helpen van de voorschool is wat ingewikkelder:
Personeel
staking-we-laten-eindelijk-onze-stem-horen

Staking: ‘We laten eindelijk onze stem horen’

‘Kinderen zijn de toekomst en als we ze een goede toekomst willen geven, moeten we goede kinderopvang bieden. En dat gaat met de huidige werkdruk niet.’ Dit is waarom pedagogisch medewerker Maaike donderdag 1 juli gaat staken. Zij wil daarmee niet zozeer een gebaar maken naar haar eigen werkgever, maar naar de politiek.
Personeel
test corona

Levering sneltesten aan scholen en kinderopvang komt traag op gang

Scholen en kinderopvangorganisaties die op hetzelfde adres zijn gevestigd krijgen nog nauwelijks sneltests voor hun medewerkers, terwijl dit wel was toegezegd. Begin mei zouden de tests binnen moeten zijn, maar dit blijkt bij 95 procent van de locaties nog niet te zijn gebeurd.
Personeel
anders-organiseren-niet-omdat-het-moet-maar-omdat-het-kan

Anders organiseren: niet omdat het moet, maar omdat het kan

Het project Anders organiseren van de PO-Raad viel samen met een tijd waarin anders organiseren de norm werd. Dit vraagt om het zoeken naar nieuwe invalshoeken en andere concepten. De PO-raad deelt opgedane inzichten van het project met deze handige samenvatting. 

Over personeel

Opleidingen

Binnen IKC’s werken pedagogisch professionals en leerkrachten samen. Soms is er sprake van combinatiefuncties waarbij een werknemer ’s morgens als klassenassistent werkt en ’s middags op de naschoolse opvang.

Lees meer

Opleidingen als Ad-PEP spelen in op het nieuwe type professional dat nodig is binnen IKC’s. Bij integrale organisaties stuurt de directeur zowel de pedagogisch medewerkers als de leerkrachten aan. Bij twee organisaties onder één dak bestaan er vaker nog wel twee rapportagelijnen.