Pedagogiek

Pedagogiek
binnen-een-ikc-is-de-jonge-kind-ontwikkeling-echt-het-belangrijkste

‘Binnen een IKC is de jonge-kindontwikkeling echt het belangrijkste’

Een kruising tussen een pedagogisch coach en intern begeleider: op IKC Sint Thomas in Leeuwarden bestaat deze vernieuwende functie van Pedagogisch Ontwikkel Coach (POC) nu bijna een jaar. Ontstaan vanuit de behoefte om als IKC de ontwikkeling van kinderen nog beter te kunnen volgen. ‘Het jonge kind is echt een specialisme, daar zijn we wel achter.’
Pedagogiek
guy-stevens-niet-te-vroeg-beginnen-met-schools-leren

Guy Stevens: ‘Niet te vroeg beginnen met schools leren’

Leer- en gedragsproblemen zijn er in overvloed vanaf groep 3. De opvang en kleuterschool kunnen een sleutelrol spelen, maar niet door het steeds vroeger trainen van schoolse vaardigheden. Guy Stevens luidt - met wetenschappers en experts - de noodklok: ‘We moeten de ontwikkeling van het jonge kind niet versnellen, maar ze juist meer tijd geven voor een optimale ontwikkeling.’
Pedagogiek
gratis-toolkit-voor-voetbal-op-de-bso

Gratis toolkit voor voetbal op de bso

Voetbal is volkssport nummer 1 en kinderen bewegen te weinig. Deze constateringen brachten kinderopvangorganisatie Humankind en de KNVB tot het maken van een gezamenlijke toolkit waardoor de drempel om op de bso te voetballen, wordt verlaagd.
Onderzoek
inzetten-op-dramalessen-om-pesten-tegen-te-gaan

‘Inzetten op dramalessen om pesten tegen te gaan’

Een op de tien kinderen wordt gepest op school, volgens onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Onderzoeker Rozemarijn van der Ploeg maakt gebruik van improvisatietoneel om pesten op scholen tegen te gaan: 'Je ziet, dat het kinderen helpt om zich in te leven in situaties.'
Pedagogiek
onderzoekend-leren-in-de-klas-en-op-de-bso

Onderzoekend leren in de klas en op de bso

Kinderen voorbereiden op hun toekomst: daar hoort een onderzoekende houding bij. Ontdekkend leren doe je niet alleen op school, maar ook op de bso. Veel leerkrachten en pedagogisch medewerkers zien techniek als iets moeilijks. Gelukkig kun je het net zo moeilijk maken als je zelf wil. ‘Stap vooral over die drempel.’
Pedagogiek
mark-mieras-zelfsturing-is-het-nieuwe-iq

Mark Mieras: Zelfsturing is het nieuwe IQ

Spel en beweging is onmisbaar om later goed te presteren op school, stelt wetenschapsjournalist Mark Mieras. 'Al spelend en bewegend leggen kinderen in de eerste zes levensjaren de basis voor leervermogen en zelfsturing.' Kinderen leren dus leren door te spelen.
Pedagogiek
spelenderwijs-leren-over-groente-en-fruit

Spelenderwijs leren over groente en fruit

Kinderen spelenderwijs leren over groente en fruit: dat is de missie van Fiona Konijnenburg. Met de flexibele lesmethode 'Oeblie – spelenderwijs meer leren over groente en fruit' laat ze kinderen in groep 1 en 2 kennismaken met groente en fruit. En de ambities reiken verder: ‘Dit is nog maar een onderdeel van het concept Oeblie.’ We spraken met Fiona over haar missie, de themamethode en haar verdere ambities.
Een-kansrijke-toekomst-voor-Groningse-dorpskinderen

Een kansrijke toekomst voor Groningse dorpskinderen

In Bad Nieuweschans, een dorpje in Oost-Groningen, is er voor kinderen nauwelijks iets te doen. Op kindcentrum Houwingaham loopt het project Tijd voor Toekomst. Op woensdag- en vrijdagmiddagen krijgen alle schoolkinderen een programma van sport, cultuur, muziek, dans, gezonde voeding en techniek. Met deze rijke schooldagen kunnen ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen.
coaching-voor-het-hele-ikc-team-de-rol-van-iber-en-pedagogisch-coach

Coaching voor het hele IKC team: de rol van IB’er en…

In een IKC werken zowel IB’ers als pedagogisch coaches. Hoe kunnen zij samenwerken voor beide werkvelden en het hele IKC bedienen? Twee uiteenlopende praktijkervaringen in IKC Warande en IKC Max Havelaar Delft.
Pedagogiek

Vluchtelingenkinderen in de klas: zo kun je steun bieden

Het zal je maar overkomen. Halsoverkop je huis moeten verlaten, terecht komen in een onbekend land, mensen die je niet verstaat, vaak zonder vader en zonder vriendjes. Logisch dat de kinderen enorm gestrest zijn, zegt de Augeo Foundation. Zonder steun van een betrouwbare volwassene blijft het stressniveau van kinderen hoog. Leerkrachten kunnen bijdragen aan de veerkracht en het herstel van kinderen.

Over pedagogiek

Doorgaande lijn

Het samenwerken van kinderopvang en onderwijs binnen een IKC richt zich ook op de doorgaande lijn waarbij er wordt gestreefd naar één pedagogiek, één kindvolgsysteem, en één programma voor Voor- en vroegschoolse educatie.

Lees meer