Onderzoek

Pedagogiek
guy-stevens-niet-te-vroeg-beginnen-met-schools-leren

Guy Stevens: ‘Niet te vroeg beginnen met schools leren’

Leer- en gedragsproblemen zijn er in overvloed vanaf groep 3. De opvang en kleuterschool kunnen een sleutelrol spelen, maar niet door het steeds vroeger trainen van schoolse vaardigheden. Guy Stevens luidt - met wetenschappers en experts - de noodklok: ‘We moeten de ontwikkeling van het jonge kind niet versnellen, maar ze juist meer tijd geven voor een optimale ontwikkeling.’
Onderzoek
inzetten-op-dramalessen-om-pesten-tegen-te-gaan

‘Inzetten op dramalessen om pesten tegen te gaan’

Een op de tien kinderen wordt gepest op school, volgens onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Onderzoeker Rozemarijn van der Ploeg maakt gebruik van improvisatietoneel om pesten op scholen tegen te gaan: 'Je ziet, dat het kinderen helpt om zich in te leven in situaties.'
Onderzoek
na-twee-jaar-stilstand-is-onderzoek-naar-sociale-ontwikkeling-bij-kinderen-extra-hard-nodig

‘Na twee jaar stilstand is onderzoek naar sociale ontwikkeling bij kinderen…

Nu de samenleving weer opengaat, is het tijd om naar de toekomst te kijken. Er zijn concrete plannen nodig om het wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen weer doorgang te laten vinden en om de klappen van de pandemie op te vangen', schrijven ontwikkelingspsycholoog en pedagoog Eddie Brummelman en Jellie Sierksma in een opiniestuk in Parool.

Meldplicht voor scholen bij ernstige incidenten

Omdat elke leerling zich vrij en veilig moet kunnen voelen op school, komt er een meldpunt voor leerlingen en ouders. Ook komt er een meldplicht voor scholen bij ernstige incidenten en gaat Inspectie steviger ingrijpen, meldt de rijksoverheid.

NPO: inspirerende voorbeelden voor samenwerking tussen kinderopvang en scholen

Het Nationaal Programma Onderwijs is een extra budget voor scholen voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Maar hoe gaat het nu met de inzet en uitvoering van deze NPO-middelen? Dat kan beter. 77 procent van de schooldirecteuren is nog niet tevreden met wat ze met de NPO-middelen doen, zo bleek uit de AVS-enquête. Tijd voor actie.
Onderzoek
pact-werken-in-interprofessionele-teams-kan-personeelstekort-verminderen

PACT: Werken in interprofessionele teams kan personeelstekort verminderen

De grootste hobbel in het toespitsen van het beroepsbeeld op de verschillende functies binnen een IKC? 'De relatieve onbekendheid met nieuwe functies als de Pedagogisch Educatief Professional (PEP) binnen kindcentra en daarbuiten. Zowel bij professionals maar zeker ook bij de organisaties in de wereld van onderwijs en kinderopvang.'
Onderzoek

Afgestudeerde ad-PEP’ers nauwelijks werkzaam in combifuncties

De ad-opleiding PEP, voorheen PPKE, is een tweejarige hbo-opleiding voor functies en rollen binnen het onderwijs en kinderopvang. Professionals voor de toekomst die in staat zijn bruggen te slaan tussen sectoren onderwijs, opvang, welzijn en jeugdhulp. PACT en Hogeschool KPZ hebben onderzocht of de studenten daadwerkelijk worden ingezet in nieuwe interprofessionele beroepsrollen. 
het-schoolplein-als-best-geventileerde-klaslokaal-van-de-school

‘Het schoolplein als best geventileerde klaslokaal van de school’

Het Nederlandse schoolplein is vaak een opvallend stuk verwaarloosde, versteende ruimte in de bebouwde omgeving. Dat staat in de whitepaper ‘De waarde van een natuurrijke, gezonde buitenruimte rond scholen’ dat onderzoekers van de VU Amsterdam maakten in het kader van het programma Gezonde Schoolpleinen. Zij stellen dat schoolpleinen vaak een sluitstuk zijn bij onderwijshuisvesting, terwijl een groene buitenruimte het kind, de maatschappij én het onderwijs veel te bieden heeft.
Pedagogiek
mediagebruik-kind

Schermtijd voor school en voor ontspanning: wanneer is het teveel?

Ruim vier op de vijf ouders maakt afspraken met hun kinderen rondom digitaal mediagebruik. Bij deze afspraken blijken jongens minder restricties te krijgen dan meisjes. Tegelijkertijd merken ouders van jongens eerder negatieve gevolgen op van digitaal mediagebruit. Dit blijkt uit een onderzoek onder ongeveer duizend ouders in Nederland met kinderen van 6 tot 12 jaar.
Pedagogiek
anita-derks-kinderen-moeten-spelend-in-de-wereld-kunnen-staan

Anita Derks: ‘Kinderen moeten spelend in de wereld kunnen staan’

Directeur Anita Derks van het nieuwe Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind (LEJK) vindt dat het met cognitieve aanpak van jonge kinderen allemaal wat te snel is gegaan de afgelopen jaren: ‘Kinderen moeten spelend in de wereld kunnen staan.’

Over onderzoek

IKC's zijn altijd in ontwikkeling. Onderzoek is daarbij belangrijk en kan leiden tot nieuwe inzichten en overheidsbeleid.

Lees meer

Uitgelicht congres

Landelijke IKC Dag