Integrale organisatie

Pedagogiek
binnen-een-ikc-is-de-jonge-kind-ontwikkeling-echt-het-belangrijkste

‘Binnen een IKC is de jonge-kindontwikkeling echt het belangrijkste’

Een kruising tussen een pedagogisch coach en intern begeleider: op IKC Sint Thomas in Leeuwarden bestaat deze vernieuwende functie van Pedagogisch Ontwikkel Coach (POC) nu bijna een jaar. Ontstaan vanuit de behoefte om als IKC de ontwikkeling van kinderen nog beter te kunnen volgen. ‘Het jonge kind is echt een specialisme, daar zijn we wel achter.’
pact-voor-kindcentra-stopt-maar-de-beweging-gaat-door

PACT voor kindcentra stopt, maar de beweging gaat door

PACT voor Kindcentra, als programma van activiteiten gesteund door Het Kinderopvangfonds, stopt. Volgens Gijs van Rozendaal, voorzitter van Het Kinderopvangfonds, gaat de beweging voor kindcentra wel door en zal het Platform Kindcentra een spin in het web blijven.
de-rijke-schooldag-leren-en-outdoor-activiteiten-in-het-buitenlokaal

De Rijke Schooldag: lessen en activiteiten in het Buitenlokaal

Onder en na schooltijd vuurtje stoken, water zuiveren maar ook natuurlessen volgen: bij de Brederoschool in Groningen creëren ze met het Buitenlokaal een doorgaande lijn van school naar bso. De buitenmedewerker, in dienst bij zowel school als bso, verzorgt natuurlessen en outdoor-activiteiten in het naastgelegen buitenlokaal en plantsoen. Ook andere kinderen uit de wijk zijn welkom.
ikc-de-nieuwe-draai-starten-vanaf-nul

IKC De Nieuwe Draai: starten vanaf nul

Vanaf nul starten met een nieuw IKC in een nieuwbouwwijk: dat was de uitdaging waar Blosse, een organisatie voor opvang en onderwijs in Heerhugowaard, voor stond. Een team van enthousiastelingen binnen de organisatie zag dat wel zitten en ging aan de slag. Inmiddels telt het IKC 70 schoolkinderen , 20 kinderen op de opvang en 14 teamleden en is groeiende. Een verhaal van pionieren in de modder.
beleidsnotitie-ikc-vorming-zorgt-voor-rust-en-draagvlak

Beleidsnotitie IKC-vorming zorgt voor rust en draagvlak

Hoe faciliteer je integrale kindcentra in een gemeente met acht kernen én in een spanningsveld van regelgeving die - onbedoeld - de facilitering van IKC’s in bestaande gebouwen belemmert? De gemeente Lingewaard zocht en vond het antwoord in een gemeenschappelijk opgestelde beleidsnotitie.

Aanmelden tot 15 mei: het Rijke Schooldag Voorloperstraject

Gelijke Kansen Alliantie wil met het Voorloperstraject werken aan een duurzame, structurele opzet van de rijke schooldag. Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt met 45 coalities, die al extra activiteiten aanbieden, een driejarige intensieve samenwerking aangegaan.
IKC Borgman

Serie Job zoekt ze op: de opbrengsten van werken aan vertrouwen

In de serie Job zoekt ze op gaat Job van Velsen op zoek naar verborgen schatten: IKC’s die wellicht een wiel hebben uitgevonden en dat willen delen met lezers van Zosja. Wat zijn opbrengsten, valkuilen en oplossingen die gevonden zijn? Spelen er ook kwesties? Job zoekt ze op en legt ze vast. Deze keer: IKC Borgman Oosterpark in Groningen.
ikc-maria-in-hoorn-waar-de-systeemwereld-gaat-schuren-lossen-we-dat-op

IKC Maria in Hoorn: ‘Waar de systeemwereld gaat schuren, lossen we…

Een doorgaande lijn van 2 – 6 jaar: bij de IKC Maria in Hoorn realiseren ze dit met één team aan de voorkant. Voor de buitenwereld zijn opvang en onderwijs één organisatie. ‘Iedereen heet hier meester of juf’. 
Samenwerkingsvormen
speelleerschool-in-een-limburgse-dorpskern-de-kracht-van-kleinschaligheid

Speelleerschool in Limburgse dorpskern: de kracht van kleinschaligheid

Een speelleerschool voor 2- tot 6-jarigen draaien met één pedagogisch medewerker, één leerkracht, een onderwijsondersteuner en een vrijwilliger: dat is wat ze in Rothem vanaf dit najaar gaan doen. Een interview over het starten van een verregaande samenwerking in een kleine dorpskern. Het doel: het behouden van faciliteiten voor inwoners én het bieden van een sterke start voor kinderen.
job

Blog Job van Velsen: IKC-directeur in 7 stappen

Leidinggeven aan een IKC is wel wat anders dan schooldirecteur of locatiemanager kinderopvang zijn. Op meerdere plekken waren er al opleidingen voor IKC-directeur maar wij vonden dat we iets toe te voegen hadden, en zijn gestart met onze opleiding IKC-directeur in 7 stappen. 

Over integrale organisatie

Er komen steeds meer integrale organisaties waarbij kinderopvang en onderwijs vanuit één bestuursmodel worden aangeboden. Vanwege de verschillende geldstromen, is het nog wel nodig om daaronder twee werkmaatschappijen voor onderwijs en kinderopvang te hangen.

Lees meer

Drie van deze voorlopers hebben de Vereniging Netwerk Kindcentra (NVK) opgericht omdat ze overtuigd zijn dat dit model hét model voor de toekomst wordt en deze vorm van organisaties willen ondersteunen.