Home Tags Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Aansprekende voorbeelden

Talent Ateliers van Kindcentrum Nobel wint Zeeuwse Onderwijsprijs

Met het project Talent Ateliers heeft het Zeeuwse kindcentrum Nobel de tweejaarlijkse prijs gewonnen. 'Dit is nu zo’n project dat zó vanzelfsprekend lijkt, dat je je niet kunt voorstellen dat het niet al op honderden scholen wordt gedaan.'
Pedagogiek
ger-biesta-een-andere-visie-op-pedagogiek

Gert Biesta: een andere visie op pedagogiek

‘We moeten de deur voor kinderen open zetten, maar ze moeten er wel zelf doorheen stappen en hun eigen leven leiden. Daar moeten we ze ook voor toerusten.’ Dat is de belangrijke pedagogische opdracht die onderwijs en kinderopvang hebben, volgens hoogleraar en onderwijspedagoog Gert Biesta:
Pedagogiek
kindcentrum-adriaan-van-den-ende-een-visie-voor-iedereen-van-0-65

Kindcentrum Adriaan van den Ende: één visie voor iedereen van 0 – 65

Bij Kindcentrum Adriaan van den Ende  in Warnsveld werken ze volgens ‘The leader in me’, een visie die is gebaseerd op de ‘Seven habits’ van Stephen Covey. ‘Het gaat er om dat we graag willen dat kinderen weten wie ze zijn en waar ze goed in zijn. Maar dat geldt ook voor de volwassenen. We hebben met elkaar afspraken over regels, maar ook voorbeeldgedrag.’
Pedagogiek
atelierpedagoog-mirja-van-der-bijl-zijpaadjes-maken-in-je-hersenen

Atelierpedagoog Mirja van der Bijl: Zijpaadjes maken in je hersenen

Mirja van der Bijl is atelierpedagoog op het IJburgse IKC Laterna Magica. Zij werkt in het atelier met de jongste kinderen. Op het bijzondere IKC is een centrale plaats ingeruimd voor onderzoekend leren. ‘Geef kinderen de tijd en de gelegenheid om hun eigen interesses en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.’
Pedagogiek
petra-van-haren-over-verlengde-schooldagen-het-hele-leven-is-een-school

Petra van Haren over verlengde schooldagen: ‘Het hele leven is een school’

Van Haren vindt dat we vastzitten in een rigide systeem van een vast aantal lesuren per kind. 'Daarmee ontken je het feit dat kinderen in een verschillend tempo leren. Je ziet op zoveel verschillende plekken dezelfde opvattingen over maatwerk. Geef kinderen wat ze nodig hebben; start met talentontwikkeling.’
Wet- en regelgeving

Kinderopvang en bso ‘urgent thema’ in formatie

Gijs van Rozendaal, voorzitter van Het Kinderopvangfonds, is in een recente column overwegend positief als het gaat om de plek van kinderopvang en bso in de huidige formatie: 'De kranten staan vol van het trage tempo waarin de kabinetsformatie vordert. Hoe kan het dan, dat ik toch het gevoel heb dat er in hoog tempo meters gemaakt worden?' Gijs van Rozendaal spit een aantal rapporten en verslagen door, zoals het eindverslag van informateur Mariette Hamer.
Wet- en regelgeving

BMK: ‘Verbreden van toegankelijkheid kinderopvang zorgt voor kwaliteitsimpuls bso’

De BMK en PO-Raad zijn positief over de toekomstvisie op integrale voorzieningen van 0-13 jaar. En het verbreden van de toegankelijkheid van de kinderopvang zorgt ook voor een kwaliteitsimpuls voor de bso, vinden ze:
Pedagogiek
Lector-Maike-Kooijmans:-‘Stop-met-dat-toetssysteem’

Lector Maike Kooijmans: ‘Stop met dat toetssysteem’

We zijn doorgeslagen naar een prestatiesamenleving. We moeten af van de focus op cognitieve vaardigheden maar kijken naar de brede talenten van kinderen. En dat betekent een fundamenteel andere inrichting van het onderwijs en stoppen met de cito-toets. Dat is de overtuiging van Maike Kooijmans, lector Opvoeden voor de Toekomst aan de Fontys Hogeschool.
Pedagogiek
cultuureducatie-helpt-gevoelens-bespreekbaar-te-maken

Cultuureducatie helpt gevoelens bespreekbaar te maken

Kinderen hebben heel wat voor hun kiezen gekregen de afgelopen periode. Niet naar school, nauwelijks contact met leeftijdsgenoten, thuisonderwijs. Hoe geef je een plek aan wat je hebt meegemaakt? Hoe zit het met kunst en leerachterstanden?  En wat zijn online-mogelijkheden? 
Samenwerkingsvormen

Van liefdadigheidsvoorziening naar basisvoorziening

De kinderopvang op Bonaire werd opgericht vanuit liefdadigheid. Anno 2021 is Bonaire hard op weg om alle zes de basisscholen om te vormen tot brede scholen en IKC’s, waarin de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen centraal staat. Zosja sprak met gedeputeerde Nina den Heyer.