Home Tags Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Personeel

‘Verbreden van toegankelijkheid kinderopvang zorgt voor kwaliteitsimpuls bso’

De BMK en PO-Raad zijn positief over de toekomstvisie op integrale voorzieningen van 0-13 jaar. En het verbreden van de toegankelijkheid van de kinderopvang zorgt ook voor een kwaliteitsimpuls voor de bso, vinden ze:
Pedagogiek
Lector-Maike-Kooijmans:-‘Stop-met-dat-toetssysteem’

Lector Maike Kooijmans: ‘Stop met dat toetssysteem’

We zijn doorgeslagen naar een prestatiesamenleving. We moeten af van de focus op cognitieve vaardigheden maar kijken naar de brede talenten van kinderen. En dat betekent een fundamenteel andere inrichting van het onderwijs en stoppen met de cito-toets. Dat is de overtuiging van Maike Kooijmans, lector Opvoeden voor de Toekomst aan de Fontys Hogeschool.
Pedagogiek
cultuureducatie-helpt-gevoelens-bespreekbaar-te-maken

Cultuureducatie helpt gevoelens bespreekbaar te maken

Kinderen hebben heel wat voor hun kiezen gekregen de afgelopen periode. Niet naar school, nauwelijks contact met leeftijdsgenoten, thuisonderwijs. Hoe geef je een plek aan wat je hebt meegemaakt? Hoe zit het met kunst en leerachterstanden?  En wat zijn online-mogelijkheden? 
Samenwerkingsvormen

Van liefdadigheidsvoorziening naar basisvoorziening

De kinderopvang op Bonaire werd opgericht vanuit liefdadigheid. Anno 2021 is Bonaire hard op weg om alle zes de basisscholen om te vormen tot brede scholen en IKC’s, waarin de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen centraal staat. Zosja sprak met gedeputeerde Nina den Heyer.
Aansprekende voorbeelden
de-rol-van-een-brede-school-in-een-kansarme-wijk-in-curacao

De rol van een brede school in een kansarme wijk in Curaçao

De ontwikkelingskansen van kinderen vergroten, dat is het doel van de brede school Prinses Margriet School op Curaçao. Om dit te doen slagen, spelen ouderbetrokkenheid en een netwerk in de buurt een essentiële rol. Zeker in een kansarme wijk als Buena Vista. Dit is deel 2 in een serie over brede scholen in Caribisch Nederland.
Aansprekende voorbeelden

Zo werkt Curaçao aan brede scholen

Zes scholen en kindcentra op Curaçao zijn met een pilot gestart om samen brede scholen te vormen, met een doorgaande ontwikkelingslijn vanaf voorschoolse educatie, basisonderwijs (funderend onderwijs) tot naschoolse educatie. Hoe gaat dit in z’n werk? Dit is deel 1 van een serie over brede scholen in Caribisch Nederland.
Pedagogiek

‘Kinderen leren geloven in hun eigen kunnen’

Elk kind heeft bakken talent. Als je dat benoemt, krijgt een kind een beter zelfbeeld en meer kansen op een mooie toekomst. De Vlaamse pedagoog Luk Dewulf is talentfluisteraar. Samen met Els Pronk zette hij een beweging van positieve psychologie in gang die langzamerhand ook steeds meer enthousiasme oproept in kinderopvang en onderwijs in Nederland en België.
Samenwerkingsvormen

Zeven doorgaande lijnen in een IKC

Als het gaat over IKC’s, wordt er ook snel gesproken over de doorgaande lijnen. Maar over welke doorgaande lijn hebben we het dan? Sardes zette zeven doorgaande lijnen op papier, wat deze inhouden en hoe je er aan kunt werken.
Onderzoek

De ideale dag? ‘Ik denk dat dít het is’

Leren, bewegen en creatief bezig zijn. Dat zijn de belangrijkste onderdelen van de ideale dag volgens kinderen. Vooral voor het onderwijs heeft de jeugd een stapel inspirerende ideeën voor verbetering, blijkt uit een groot onderzoek van PACT voor Kindcentra.
Wet- en regelgeving

Wytske Postma (CDA): ‘Een IKC moet geen verplichting zijn’

Hoe denken leden van de Tweede Kamer over IKC’s? Deel 1 van een serie: Wytske Postma van het CDA. ‘In kleinere kernen is een IKC vaak prima te organiseren, maar in stedelijke gebieden is dat soms anders.’