Home Boeken

Schooltassen Jacht boeken

Als je hebt meegedaan met Schooltassen Jacht dan heb je een kortingscode gewonnen waarmee je tussen 5 en 15% korting krijgt op onderstaande boeken. Je kan deze boeken bestellen in de BSL webshop.

Pedagogiek in de vingers

Dit werkboek biedt handvatten om met pedagogisch medewerkers in gesprek te gaan over hun werk.

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

De uitgave biedt pedagogisch medewerkers een kader waarin alle kenmerken van goede en leuke buitenschoolse opvang aan de orde komen.

Interactievaardigheden

Dit boek nodigt je uit beter te kijken naar kinderen en van daaruit aan de slag te gaan met de zes interactievaardigheden.

Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang

Dit boek werkt als een kwaliteitskader voor aanbieders van kinderopvang.

Samen verschillend

Samen verschillend gaat over werken met diversiteit in de kinderopvang.

Spelenderwijs bewegen

Spelenderwijs bewegen voor 0 tot 4 jaar is een praktisch boek voor pedagogisch medewerkers, vol tips en ideeën.

Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar

Pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben een belangrijke rol in de opvoeding van kinderen.

Pedagogisch kader gastouderopvang

Pedagogisch kader gastouderopvang staat vol kennis, tips en inspiratie.

Lerenderwijs

Lerenderwijs is een begrijpelijk en direct bruikbaar handboek met alle bouwstenen voor de lerende organisatie in de kinderopvang.

Ieder kind een eigen verhaal

Alle kinderen komen met hun eigen ervaringen en geschiedenis naar de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.

BSO doe je zo!

‘BSO doe je zo!’ staat vol herkenbare praktijkvoorbeelden, tips en handige weetjes en biedt ideeën die pedagogisch medewerkers meteen op de groep kunnen proberen.

ABC van de kinderopvang

In ABC voor de kinderopvang worden meer dan 75 verschillende onderwerpen beschreven die voor pedagogisch medewerkers relevant zijn.

Groeien als kool

Gezond eten op jonge leeftijd legt de basis voor een goede gezondheid op latere leeftijd. Het lichaam van een kind is immers volop in ontwikkeling.

Groot worden

Introductie in de het proces van de ontwikkeling van het kind per fase. Onderzoek naar het belang van de ontwikkeling in relatie tot de onderwijs- en opvoedingspraktijk.

Doktertje spelen en zo

In dit boek staat een positieve visie op lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit centraal.

deuren-open-voor-ouders

Deuren open voor ouders

Deuren open voor ouders biedt kindercentra ideeën voor een goede samenwerking met ouders. Alle contactmomenten komen hierbij aan bod, zoals het intakegesprek, de breng- en haalcontacten, slechtnieuwsgesprekken, ouderavonden en de oudercommissie.

wat-mag-wat-kan

Wat mag…? Wat kan…?

Praktische bezwaren van volwassenen kunnen kinderen bij hun spel beperken. Zowel thuis als in de kinderopvang. Wat is verantwoord en wat te riskant?

babys-in-beweging

Baby’s in beweging

De auteur hoopt met dit schrijven een stimulans te hebben gebracht tussen het lief hebben van baby’s en het respectvol behandelen.

leven-en-leren-met-kinderen

Leven en leren met kinderen

In ‘Leven en leren met kinderen’ staan handreikingen voor het inrichten van een kindercentrum.

agressie-bij-kinderen

Agressie bij kinderen

Agressie is een probleem waarmee ouders, leerkrachten en hulpverleners dikwijls geen raad weten. Agressieve kinderen en jongeren blijken moeilijk te behandelen. Hoe moet agressie worden aangepakt?

onderwijs-in-bewegen

Onderwijs in bewegen

Dit boek over ‘bewegingsonderwijs en sport op school’ behandelt een aantal basisthema’s. Wat zijn de uitgangspunten en algemene doelstellingen van bewegingsonderwijs?