Home Blogs

Laatste blogs

Personeel
job

Blog Job van Velsen – De verbindende rol van professionals

Ik was uitgenodigd om een inspirerende lezing te verzorgen voor een inclusief en veelzijdig team van professionals: onderwijs, kinderopvang, peuteropvang en welzijn. Superleuk natuurlijk en altijd weer een hele eer om aan zo’n dag een bijdrage te mogen leveren. In de wijk waar het kindcentrum staat, zo hoor ik later, speelt meer dan elders in […]
job

Blog Job van Velsen – De 9e Landelijke IKC-dag komt eraan!

Eindelijk is het zover, het programma voor de 9e Landelijke IKC-dag staat online en de inschrijving is begonnen. We hebben een rijk palet aan sprekers en aansprekende praktijkvoorbeelden bereid gevonden om aan deze dag mee te werken. Zij delen hun kennis, ervaringen, informatie, onderzoeken en inspiratie.
job

Blog Job van Velsen: IKC-directeur in 7 stappen

Leidinggeven aan een IKC is wel wat anders dan schooldirecteur of locatiemanager kinderopvang zijn. Op meerdere plekken waren er al opleidingen voor IKC-directeur maar wij vonden dat we iets toe te voegen hadden, en zijn gestart met onze opleiding IKC-directeur in 7 stappen. 
de-wie-komt-voor-de-why

Blog Judith Kuiten – De WIE komt voor de WHY

Willen wij het maximale rendement halen uit de ’waarom-vraag’ dan is er eerst aandacht nodig voor wie wij zijn, voor onze eigen visies en drijfveren en ook voor onze manier van communiceren. Bij IKC-vorming kun je dit doen door eerst écht te investeren in de relatie tussen de verschillende partijen. Door deze in hun eigen kracht te zetten, door ze te laten vertellen vanuit hun eigen expertise:
Wet- en regelgeving
job

Blog Job van Velsen – Na regen…

Het leek de afgelopen twee weken erger dan ooit tevoren. Wie ik ook sprak, iedereen op scholen, kindcentra en kinderopvanglocaties leek alleen nog bezig met het regelen van vervanging, het naar huis sturen van groepen kinderen of het coördineren van zelftesten. En als dat dan weer was geregeld, wachtte daar alweer een ouder die te woord moest worden gestaan:
Aansprekende voorbeelden

Blog Job van Velsen – Zoveel kansen om het goed te…

Een grote meerdaagse werkconferentie op Bonaire maakte me dankbaar en trots dat ik  prachtige verhalen mocht horen. Ik zag hoe energie en passie hand in hand gaan en omgezet worden in concrete acties en interventies. Het geeft me een ongekend gevoel van hoop en vertrouwen in wat we met elkaar kunnen bereiken als we dat willen. En ik besefte dat we als (brede) school of kindcentrum werkelijk het verschil kunnen, nee moeten maken voor al die kinderen.
Personeel
Els Baauw

Blog Els Baauw: Never waste a good crisis

Ook wij ontkwamen niet aan het corona-spook. Zowel de voorschool als de scholen in Scola kregen te maken met zieke medewerkers. De samenwerking tussen de scholen kwam goed op gang. Maar het helpen van de voorschool is wat ingewikkelder:
Integrale organisatie
Els Baauw

Blog Els Baauw: Als je het kunt dromen, kun je het…

Wij zien opvang/voorschool en onderwijs als één. Samen vormen zij als het ware de fundering voor de ontwikkeling van kinderen. En dat in een doorgaande lijn natuurlijk. In ons IKEC willen we dan ook als één team functioneren. Met één pedagogisch didactische ‘infrastructuur’, werkend vanuit één concept en met één centrale aansturing. Zoveel als mogelijk […]
Integrale organisatie
Els Baauw

Blog Els Baauw: Nieuwe bezems…..

De tijd verstreek. Nieuwe bestuurders kwamen, nieuwe directeuren werden aangesteld, de lockdown kwam voorbij. De nieuwe bestuurders luisterden aandachtig naar onze ervaringen en onze teleurstellingen uit het verleden. Zij wilden het naadje van de kous weten. Aanvankelijk zag ik daar de waarde niet van in; gedane zaken nemen immers geen keer. Maar toen het verhaal […]
Integrale organisatie
Els Baauw

Het begon zo mooi…..

2015: samen in één gebouw: twee basisscholen, twee klassen van het VO, kinderopvang, peuterspeelzaal en bso. Het zou een mooi IKC worden … maar helaas.  De partijen kenden elkaar niet echt en de samenwerking werd stopgezet.