Home Blogs

Laatste blogs

Aansprekende voorbeelden

Blog Job van Velsen – Zoveel kansen om het goed te…

Een grote meerdaagse werkconferentie op Bonaire maakte me dankbaar en trots dat ik  prachtige verhalen mocht horen. Ik zag hoe energie en passie hand in hand gaan en omgezet worden in concrete acties en interventies. Het geeft me een ongekend gevoel van hoop en vertrouwen in wat we met elkaar kunnen bereiken als we dat willen. En ik besefte dat we als (brede) school of kindcentrum werkelijk het verschil kunnen, nee moeten maken voor al die kinderen.
Personeel
Els Baauw

Blog Els Baauw: Never waste a good crisis

Ook wij ontkwamen niet aan het corona-spook. Zowel de voorschool als de scholen in Scola kregen te maken met zieke medewerkers. De samenwerking tussen de scholen kwam goed op gang. Maar het helpen van de voorschool is wat ingewikkelder:
Integrale organisatie
Els Baauw

Blog Els Baauw: Als je het kunt dromen, kun je het…

Wij zien opvang/voorschool en onderwijs als één. Samen vormen zij als het ware de fundering voor de ontwikkeling van kinderen. En dat in een doorgaande lijn natuurlijk. In ons IKEC willen we dan ook als één team functioneren. Met één pedagogisch didactische ‘infrastructuur’, werkend vanuit één concept en met één centrale aansturing. Zoveel als mogelijk […]
Integrale organisatie
Els Baauw

Blog Els Baauw: Nieuwe bezems…..

De tijd verstreek. Nieuwe bestuurders kwamen, nieuwe directeuren werden aangesteld, de lockdown kwam voorbij. De nieuwe bestuurders luisterden aandachtig naar onze ervaringen en onze teleurstellingen uit het verleden. Zij wilden het naadje van de kous weten. Aanvankelijk zag ik daar de waarde niet van in; gedane zaken nemen immers geen keer. Maar toen het verhaal […]
Integrale organisatie
Els Baauw

Het begon zo mooi…..

2015: samen in één gebouw: twee basisscholen, twee klassen van het VO, kinderopvang, peuterspeelzaal en bso. Het zou een mooi IKC worden … maar helaas.  De partijen kenden elkaar niet echt en de samenwerking werd stopgezet. 
blog-jolanda-rikers-

Blog Jolanda Rikers: medegebruik blijft een uitdaging

Onze kinderopvangorganisatie heeft in haar strategieplan 2019-2022 nadrukkelijk geformuleerd om haar volledige dienstenpakket aan te bieden in schoolgebouwen in Parkstad. Alles met het oog op een optimale doorgaande lijn in een Integraal Kind Centrum. Dit is overigens gemakkelijker gezegd dan gedaan, want de meeste scholen zijn druk met eigen prioriteiten. Bovendien zijn de scholen in […]
blog-jolanda-rikers-

Blog Jolanda Rikers: Pm’ers dragen de gezonde basisschool

Kinderopvang Humankind en Kinder Opvang Parkstad zijn druk met het project Gezonde Basisschool van de Toekomst. In de kinderopvang staat gezondheid centraal, en dat begint níet pas bij vier jaar:
Onderzoek
zo-ontwikkel-je-ikcs-aan-de-rand-van-nederland

Blog Rianne Vons – Ieder kind verdient een innovatief en inclusief…

Het Kohnstamm Instituut heeft voor Pact voor Kindcentra onderzoek gedaan naar de meerwaarde van innovatieve IKC’s en naar de inclusiekenmerken. Het gaat hierbij om voorhoede IKC’s: kindcentra die de zorg binnen hun locatie hebben geïntegreerd. Wat blijkt: deze IKC's zorgen ervoor dat kinderen ‘binnen de muren’ in een vroeg stadium de juiste ondersteuning krijgen.
blog-jolanda-rikers-

Blog Jolanda Rikers – Regeldwang

De kinderopvang gaat gebukt onder de controledwang van de overheid. En daar heb je in samenwerking met scholen ook last van. Zoals de regel dat iedereen die zich meer dan een half uur per drie maanden vertoont op de kinderopvanggroep, moet worden ingeschreven in het Personenregister. En niet alle leerkrachten zitten daarop te wachten.
Samenwerkingsvormen
rianne-vons

Blog Rianne Vons – Kan het IKC-bordje aan de muur?

Integrale Kindcentra, wat is het toch een mooie ontwikkeling in onderwijs en kinderopvangland. Even googelen en je ziet en leest prachtige inspirerende voorbeelden. Geweldig hoe het sommige organisaties lukt om opvang en onderwijs te vervlechten en nieuwe inspirerende opvang-onderwijs concepten en inclusieve organisaties te realiseren. Aan de andere kant ken ik ook locaties en organisaties die van IKC’s spreken terwijl er in mijn ogen niet zoveel bijzondere zaken geregeld zijn.